Politikalar

Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. > Politikalar

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Türkiye’nin 63.sınır kapısı olan Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. ulusal ve uluslararası taşımacılık yapan Ro-Ro gemilerine , tahliye-yükleme , geçici depolama hizmetlerinin sağlanması kapsamında faaliyet gösteren firmamız;

 • Ulusal ve uluslararası standartlara , yasal gerekliliklere , uygunluk yükümlülüklerine, kuruluşun bağlamına ve ilgili taraf beklentilere göre en iyi hizmeti sunmayı,
 • Stratejik büyüme fırsatlarını insana ve yaşadığı çevreye saygı ilkesini benimseyerek değerlendirmeyi,
 • Liderliği ön planda tutarak çalışanların ve paydaşların yetkinliğini ve farkındalığını artırarak bağlılığını ve memnuniyetini sürdürmeyi,
 • Risk ve fırsat temelli düşünce ile süreç yaklaşımını etkin ve verimli bir şekilde şirket kültürü olarak benimseyip, sürekli iyileştirmeyi,
 • Sistemin tanımlanabilir, uygulanabilir , ölçülebilir , gerçekçi ve zamanlı hedef ve amaçlarını belirlemeyi,bu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı,
 • Çalışanlar ile birlikte paydaşların sağlık, güvenlik ve refahına özen göstererek katılımını sağlamayı, görüş ve önerilerini desteklemeyi,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi teknolojik yatırımlar ile enerji verimliliği yöntemlerini geliştirmeyi,
 • İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri alarak, riskleri azaltıcı ve yönetilebilir aksiyonlarla “sıfır iş kazası” faaliyetlerin yürütülmesini,
 • Acil Durumlarda, çalışanları ve paydaşları korumak için acil durum ekipmanlarını sürekli izleyerek, tatbikatlar ile acil durum hazır olmayı,
 • Yürüttüğü tüm faaliyetlerde yaşam döngüsü içerisinde doğal kaynakların etkin kullanılmasını, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü, oluşan atıkların kaynağında azaltılması ve ayrıştırılması, geri dönüşüme kazandırılması ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ile “sıfır atık” faaliyetlerini ,etkin bir atık yönetimi sistemi ile sürdürmeyi,
 • Tüm faaliyetler ve değişiklik yönetiminde insan ve çevre boyutunu göz önünde bulundurarak çevre dostu teknolojiler kullanılmayı,
 • Faaliyetlerinin her aşamasında kontrol yöntemleri belirlerlenmiş performanslarını değerlendirilmesi yaparak, izlemeyi,
 • Ortak ve sosyal sorumluluk bilinci ile Kalite, Çevre ve İSG faaliyetleri iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt eder.