Teknik Terimler Sözlüğü

Yalova Ro-Ro Terminali A.Ş. > Teknik Terimler Sözlüğü

RO-RO TAŞIMACILIĞI: Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık Yükleme
ARDİYE HİZMETİ: İthalat – İhracat – Reefer – Transit – IMCO’lu – Boş – Taşmalı
Flat – Tekne: İşletmenin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki konteynerlerin liman sahasında muhafaza edilmesi hizmetidir.
THC (Terminal Ücreti): Liman gümrüklü sahasında ya da gümrüksüz dış sahada, yüke verilen her türlü aktarma, taşıma, indirme/ bindirme, serme, istife koyma/ istiften alma, transfer, “shifting” vb. olmak üzere verilen tüm hizmetlerin genel adı, Limandaki elleçleme ücretidir.
CFS (Konteyner Yükleme Istasyonu): Terminalleri de konteyner içinin doldurulduğu veya boşaltıldığı/yada gümrük süreci içerisinde muayene alanı olarak kullanılan sahadır.
KAPALI AMBAR: Her tarafı kapalı, liman’da geçiçi gümrüklü saha içerisinde bulunan depolama alanları
ATIK KABUL TESİSİ: Liman sahasında gemilerin ürettiği atıkların (slaç, sintine, atık yağ, çöp, evsel atıksu) ve yük artıklarının alınmasına hizmet edecek tesis
Geçici Tehlikeli Atık Depolama Alanı: Geçici depolama alanları tehlikeli atıkların çevreye verdiği zararı en aza indiren ve geri dönüşümü hızlandıran stratejik alanlar
ARMATÖR: Gemi sahibi, taşıyıcı
ACENTE: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
NVOCC: “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)
CO-LOADER: Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
FORWARDER: Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
BILL OF LADING(B/L): Denizyolu konşimentosu
a.Master B/L (Ana konşimento)
b.House B/L (Ara konşimento)
CHARTER TAŞIMA: Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır.
CHARTER PARTY: Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir
BULK YÜKLEME: Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme.
BROKER: Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
Boşaltma Terimleri
FREE IN (FI): Limandaki yükleme masrafı
FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı
LINER IN (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
LINER OUT (LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
STUFFING: İstifleme,yükü konteynere yerleştirme
UNSTUFFING: Konteynerin içini boşaltma
STEVEDORING: Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti Liman Terimleri
STORAGE: Limanda depolama / ardiye
DEMURAJ: Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
FREE TIME: Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre.Süre aşımında demuraj uygulanır.
GEÇİCİ KABUL: Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır Navlunla İlgili Terimler
CAF: (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaları navluna dahil edilmesi
BAF: (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
PRİMAJ: Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret